Rivning av betong

Då en fastighet ska rivas eller renoveras kan det vara tidskrävande att få bort betongväggar och andra konstruktioner. Vi på King Concrete hjälper er gärna! Vi river betong- och tegelväggar säkert och effektivt.

Rivning av betongväggar

Med vår rivningsrobot kan vi bila bort ojämnheter i golv och på väggar efter genomförd sågning. Ibland kan betongväggen vara bärande, vilket kräver en del förberedelser. Vi utför betongrivning på ett säkert och tryggt vis.

Demontering av betong

Vid ombyggnad kan ex. en stor betongtrappa behöva demonteras. Vi ser till att riva stora konstruktioner i steg genom sågning, kapning och bortbilning av en del i taget.

Övriga rivningsarbeten

Förutom betong så utför vi även rivning av tegel och andra tunga material. Vi tar det som inte den vanliga rivningsfirman kan! Givetvis erbjuder vi även bortforsling av rivningsmassor.

Rivningsarbeten och rivning av betong i Göteborg och Jönköping

King Concrete utför rivning av betong och tegel i Göteborg och Jönköping (med omnejd). Kontakta oss om du är i behov av våra tjänster.