Kemankarmontering

Vid byggarbete används ofta kemankare för montering av balkar och stolpar, fästa i betong. King Concrete hjälper dig att montera kemankare i betong. Vi gjuter in kemankare och ser till att de blir absolut raka.

Ska du renovera en fastighet och behöver ingjutning av kemankare i en fasad, vägg eller ett golv? Kontakta oss!