Bortforsling av rivningsmaterial

Efter ett rivningsarbete blir det mycket restmaterial. Om man rivit betong och tegel så är byggskräpet tungt. Då kan det vara bra att veta att vi på King Concrete erbjuder bortforsling. Vi lämnar byggarbetsplatsen som vi själva skulle vilja finna den – ren och fri från byggrester.

Bortforsling av betongrester

När vi tagit bort en betongvägg eller gjort hål för dörrar och fönster skapas restmaterial i betong som är tunga att forsla bort. Extra tunga betongblock lyfts bort med hjälp av en kranbil, medan mindre rester transporteras till container av en Bobcat.

Vi tar till vara på betongrester

De rester som blir kvar efter ett rivningsarbete tas till vara och skickas iväg till krossning, så det kan användas som fyllnadsmaterial vid väg- och anläggningsarbete mm.

Bortforsling av rivningsrester i betong i Göteborg och Jönköping

King Concrete erbjuder bortforsling av rivningsmaterial i Göteborg och Jönköping (med omnejd). Kontakta oss om du är i behov av våra tjänster.