Betongsågning

Vid ett renoveringsarbete eller vid nybygge behöver man ofta såga och kapa betong. Då är det viktigt att anlita proffs som har kraftfulla maskiner och kunskapen om hur man ska använda dem. Vi som arbetar på King Concrete har över 25 års branschvana från håltagningsbranschen.

Sågning för dörrar och fönster

Vid nybyggnation monterar man fastighetens skelett för att sedan såga ur för dörrar och fönster. Vår väggsåg är mycket flexibel och användarvänlig.

Tystare betongsågning

För att inte störa mer än nödvändigt kan vi utföra viss beongsågning nattetid. Annars använder vi ljuddämpade sågklingor (under 125 db)

Betongsågning vid renovering

Ibland behöver en befintlig lokal renoveras och väggar kan behöva tas bort. Utan rätt redskap är betongväggar tidskrävande att få bort. Genom att såga bort dem snabbt och effektivt kan bygget snart fortsätta – utan onödigt långa uppehåll.

Betongsågning i Göteborg och Jönköping

King Concrete utför betongsågning i både Göteborg och Jönköping. Kontakta oss om du är intresserad av betongsågning eller har frågor.