Tjänster: håltagning, sågning, rivning och slipning av betong

Betonghåltagning

Vi utför håltagning i betong och andra hårda material på olika sätt:

-Sågning i betong, asfalt och tegel

Vi utför betongsågning med hjälp av antingen klinga, kedja eller wirekapning. Vid ombyggnation kan det vara behövligt att ta bort betongväggar eller stora trappor i betong. Vi sågar i både betong, asfalt och tegel.

-Betongborrning

Vi utför betongborrning upp tom 1000 mm. Förenkla bygget – anlita King Concrete när du behöver ta hål i betong!

 

Rivning av betong och tegel

Vi river väggar, fundament och konstruktioner av betong och tegel. Effektiv rivning av tuffa material.

-Hantering/bortforsling av rivningsmaterial

Efter genomfört arbete (rivning, sågning, borrning mm.) så hjälper vi också till med bortforsling av restmaterial.

 

Slipning av betonggolv

Vi utför slipning av betonggolv. Vi har tillgång till kraftfulla maskiner som gör ett bra och effektivt jobb.

Asbestsanering av tak, väggar och golv

Har ni stött på asbest i tak, väggar eller golv? Vi sanerar asbest på ett säkert och tryggt sätt.

Kemankarmontering

Vi monterar kemankare i betongkonstruktioner. Snabb och säker montering som påskyndar byggarbetet.

Vi kan lova er att:

…vi lämnar arbetsplatserna efter utfört arbete såsom vi själva skulle vilja finna den, om vi vore beställare!
…vi arbetar både på löpande räkning med AB04 som grund för debiteringen och till fasta priser där så önskas.
…vid större entreprenader lämnas skriftliga orderbekräftelser så att eventuella tvister stannar vid att vara just ”eventuella”. Dokumentation är A och O för oss.
…arbetsmiljöplaner, egenkontroller, miljöplaner och rivningsplaner givetvis upprättas vid större entreprenader.

Vår certifierade utbildning och vårt medlemskap i Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges ByggIndustrier ger Dig som kund en trygghet att vi verkar enligt BI’s stadgar och etiska regler för en seriös verksamhet!

Läs mer på: www.haltagningsentreprenorerna.se