Håltagning för trappa, Science Park, Jönköping

Science Park är beläget mitt i Jönköping, där gamla lasarettet låg, fram tills dess nuvarande sjukhus Ryhov byggdes i slutet på 1980-talet. I dessa lokaler finns idag ca 100 företag med olika verksamhet. Lokalanpassningarna sker kontinuerligt efter behov.

Vi fick i uppdrag av PEAB Byggservice i Jönköping att såga ett hål för en spiraltrappa mellan plan 5-6. På plan 5 pågick verksamheten som vanligt och största möjliga hänsyn måste tagas till befintliga hyresgäster.

Vi valde att använda en sticksåg modell större, en Zohrrosåg från f.d. Ess-Borr. Nu distribueras denna av Husqvarna Construction Products. Detta är en såg som monteras på ett stativ och som sågar 240 mm i bredd och 1000 mm som djupast! Kedjan drivs av en hydraulpump och inmatningen sker manuellt. Ljudnivån är lägre än konventionella sågar och kylvattenåtgången är minimal.

Zohrrosågen monteras på ett egenkonstruerat, bef. borrstativ, som placeras i trapphålets centrum.

Håltagning betong i Jönköping

 

Håltagning betonggolv Jönköping

Valvtjockleken var 400 mm med en finsats om ca 120 mm. Hela hålet sågades i ett stycke och vikten var dryga 2 ton. Under sågmomentet vilade betongstycket på industristämp placerade på pl. 5. När detta var gjort delades överskiktet i fyra ”tårtbitar” som lyftes med vår egentillverkade, mobila, traversanordning.

 Lyfta betong efter håltagning

 

Bortforsling av utsågad betong

 

Lyfta bort betong

 

Bila betonggolv

En stegdämpning på ca 80 mm togs bort för att komma åt konstruktionsbetongen. Denna var ca 200 mm tjock och sågades i fyra delar med en K3600, ringsåg.

 

Betong och travers

De fyra bitarna lyftes på samma sätt med traversanordningen.

 

Hiss för transport av betongblock

Bitarna transporterades ned med hissen och nedan syns det färdiga hålet på ¯ 1920 mm!

 

Göra hål i betong
Fotografiet taget underifrån.

Håltagning betong
Fotografiet taget underifrån.