Sågning i betongvalv vid kraftverksdamm, Sjunnen, Vetlanda

Under maj månad 2007, utförde vi ett håltagningsarbete åt Br. Harbrecht Byggnads AB i Vetlanda. I det lilla samhället Sjunnen, strax utanför Vetlanda, har SAPA en aluminiumförädlingsanläggning som via en egen kraftstation förser verksamheten med energi från Emån.

Vårt uppdrag bestod denna gång att såga ett rektangulärt hål i dammens betongvalv. Detta hål skall användas när de nya dammluckorna skall monteras som ersättning för de gamla och ineffektiva luckorna som sitter på plats idag. Vi hade tur med vädret denna soliga majdag, vilket bilderna visar!

Betongborrning

Eftersom hållfastheten i konstruktionen skall påverkas minimalt så borrar vi hål i öppningens hörnen, allt för att inte försvaga valvet. Alternativet är att låta sågklingans snitt korsa varandra, s.k. översågning, vilket innebär att man kapar onödigt mycket av den ingjutna stålarmeringen.

Sågning i betong

Öppningen i valvet var 3600 x 800 mm. Tjockleken var 320 mm, vilket gör en vikt på ca.2,4 ton.

Säkring av betong

Frampå dagen kom en mobilkran som säkrade betongbiten och vi kunde såga de sista snitten.

Betong lyfts

Här lyfts biten upp och läggs på ”torra land”.

Betongen lyfts iland

 

Betongblocket lyfts

 

Betongblock för krossning

Betongen transporteras sedan iväg till krossning som sedan blir material till ex. vägfyllnad eller liknande.