ROT-avdrag för rivningsarbete

Använd King Concrete AB när du behöver göra hål eller såga i betong!

Exempel på arbeten som vi utför och som omfattas av ROT-avdraget:

  • Håltagning i betong, asfalt och tegel för nya vatten/el/ventilationsrör i samband med badrum/kök/rumsrenovering
  • Nedsågning av betongväggar för öppningar för t.ex. fönster, dörrar eller öppnare rumsytor
  • Sågning för nya trappor eller nedtagning av gamla balkonger i betong.

Vi lämnar kostnadsfria offerter och ombesörjer den administrativa biten hos Skatteverket.

Läs mer om regler vid ROT-avdrag: 
http://www.skatteverket.se/skatter/husarbetenrot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Mer information: 
http://rot-avdrag.se/tag/regler/ 

Vi ombesörjer även konsultation med hållfasthetsberäkningar när större öppningar i bärande konstruktioner skall demonteras. Vid intresse kan referenser på utförda objekt visas.

Vänd Dig med förtroende till oss!