Betongsågning för H&M’s etablering i Vetlanda

I mitten på april 2007 fick vi i uppdrag av Br. Harbrecht Byggnads AB i Vetlanda att hjälpa till vid ombyggnationen av den f.d. ICA-affären, mitt i centrala Vetlanda. Under hösten 2007 kommer lokalanpassningen att vara färdig inför H&M’s inflyttning.

Den slitna lokalen på ca 450 + 150 kvm skulle förses med helt öppen planlösning, mellanväggar i siporex och tegel skulle rivas, en bärande betongvägg på ca 17 x 3,5 meter skulle sågas ned och nya kanaler för ventilation skulle sågas genom väggar och valv.

 

Väggsåg betong
Henke vid en väggsåg med drift av högfrekvent el.

 

Väggen var 25 cm tjock och ca 150 löpmeter avverkades.

 

Sågklinga betong
Sågklinga från Husqvarna, W1110, med dämpat stamblad.

 

Till all sågning använder vi sågklingor med ljuddämpade stamblad, dessa reducerar ljudnivån med mellan 10-15 dbA. Örat uppfattar en sänkning på 8-10 dbA som en halvering av bullret! En förutsättning för oss som användare att inte få tinitus och en bonus för vår omgivning att slippa plågsamma ljudnivåer.

 

Bortforsling av betong
En Bobcat 553 användes för att köra ut betongblocken till container och deponi.

 

Som vanligt vid ingrepp i bärande betongkonstruktioner är det viktigt att undvika översågning i hörnen, därför borras betongen bort med kärnborr.

 

Borrning i betong

Drivenheten Dr. Bender 3 kw monterad på HRA-gyro och ett Tyrrex borr från Tyrolit. Drivenheten har det högsta vridmomentet av alla i branschen förekommande 1-fas motorer, anpassade för håltagning. Ett kraftigt smide monterades på båda sidor av väggen för att ta över lasterna från ovan.

 

Rivningsrobot

En rivningsrobot, Brokk 90, användes för att bila bort betongtröskeln efter att väggen sågats ned. Vi vattnade under bilningsarbetet för att hålla arbetsplatsen tillgänglig för våra arbetskamrater. Skulle betongdamm ändå finnas i luften togs detta omhand av luftrenare från Pullman/ Ermator.

 

Slätsåga betong

Vi slätsågade för nya ventilationsschakt med vår väggsåg, Pentruder 6-12 HF, från Tractive i Borlänge. Denna såg har den bästa prestandan av alla sågar i denna storlek och drivs enbart med högfrekvent el.

 

Håltagning betonggolv
Färdigt resultat!

 

På taket sågades ventilationsschaktet med en golvsåg, modell Husqvarna med atomatisk drivning. Tur med vädret igen!

 

Håltagning ventilationsschakt

Vi vill passa på att tacka följande inblandade i entreprenaden:

Br. Harbrecht Byggnads AB
Atteviks i Jönköping
Husqvarna Construction Products
HILTI
Tyrolit
Cramo
Skagert Hyrmaskiner
Ing. f:a K-G Hagmyr
Levanto Diamond Tools
Vetlanda Åkeri
Harry Eklund AB
Jerneviken
Jitec Maskin