Betongsågning, Nordstan, Göteborg

Under december hjälpte vi Betonghåltagning i Göteborg med ett roligt uppdrag.
I en f.d. kontorslokal hade man gjutit in ventilationskanaler i betong. Då dessa begränsade takhöjden skulle dessa tas bort. I en tidigare entreprenad hade man valt att bila ned dessa kanaler med rivningsrobot, denna lösning fungerade mindre bra pga. av oväsen och dammiga lokaler.

 Betongsågning

 

Rivningsarbete betong Göteborg

Storleken på betongkanalen var ca 1000 mm bred och 600 mm hög med två ingjutna spirorör på Ø 300 mm längs hela kanalen. Längd ca 25 meter.
Eftersom storleken på kanalen omöjliggjorde betongsågning i ett stycke fick vi dela den på längden, sågen monterades på undersidan. Sedan sågade vi slätt utmed taket och till sist kapning i lämpliga längder.

 Kapning av betong

 

Sågning i betong

 

Sågklinga för betong

En del av betongblocken kunde förankras ovanifrån och resterande fick plockas ned med hjälp av s.k. ALP-liftar.

 ALP lift sågning i betong

 

Tyst sågning i betong

 

Såga i betong utan att störa

Eftersom vi använder ljuddämpande sågklingor besväras varken omgivningen eller sågoperatören av det annars så skärande oljudet (> 125 dB). Ljuddämpande klingor reducerar ljudnivån med ca 35 dB.

 Ljuddämpande sågklingor

Efterhand lyftes blocken ned med hjälp av en kranbil modell större.

 Lyfta tunga betongblock

 

Lyftkran betongblock

Se nedan för lite allmänna bilder från objektet.

 Betongarbeten Göteborg

 

Betongsågning Göteborg

 

Betonghåltagning Göteborg

 

Rivning av betong Göteborg

 

Sågning av betong Göteborg

 

Betonghåltagning Göteborg

 

Såga i betongtak

 

Sågklinga betong

Foto: Janne Månsson, King Concrete AB ©