NEWS – Vi är utbildade i SSG Entré

Nu är alla anställda utbildade och uppgraderade i SSG Entré.
Detta är en interaktiv utbildning som krävs på många industrier och gör att säkerheten på dessa arbetsplatser höjs.

www.ssg.se