NEWS – Förstärkningar på personalsidan

Under 2014 har vi förstärkt styrkan med 2 man i Göteborg och en man i Jönköping. Under november tillkommer YTTERLIGARE en man som förstärker resurserna i Jönköping.