Vi utför betonghåltagning för:

  • Nybyggnation av fastigheter
  • Om- och tillbyggnad och renoveringsarbeten (ex. sågning, håltagning för trappor, fönster och dörrar)
  • Installation av el, rör, luft m.m.
  • Markentreprenörer
  • Privatpersoner

 

Vi utför arbeten för Dig som vill riva/ta bort material i betong, asfalt eller tegel och ersätta detta med valfri lösning!

Vi utför betonghåltagning och andra arbeten både i Jönköping och Göteborg. Välkommen att kontakta oss!