Demontering/betongsågning av trappa  A6 köpcentrum, Jönköping

Vi fick i uppdrag av PEAB byggservice att på ett lämpligt sätt ta bort en frihängande trappa i betong som skymde entrén till en butik i nedre plan.

 Demontering trappa betong

Trappans vikt är ca 5 200 kg och vi valde att såga den i 10 delar för att kunna hantera blocken på ett hyfsat enkelt sätt. Håltagningen utfördes nattetid för att inte störa kunder och personal i köpcentrumet.

Betonghåltagning trappa

Vår väggsåg är suveränt användarvänlig vid alla sorters monteringar. Med lite fantasi kan man montera sågen nästan överallt.

 Sågning i betongtrappa

 

Demontering betongtrappa

Vi valde att investera i en aluminiumbalk på 5 meter för att ännu lättare kunna hantera blocken.

Hantering betongblock

Efter att trappan sågats bort gjorde vi ett uttag i golvet där den nya, nedåtgående, trappan skulle börja.

Betonghåltagning trappa Jönköping

Här är resultatet som vi lämnat det, med formen på plats för gjutning.

 

Vi tackar PEAB för förtroendet!