Stålborrning vid värmepanna, Värö Bruk, Varberg

En dag i april åkte vi till Varberg för att hjälpa Metso Powers med håltagning i bl.a en skorsten och div. rökgaskanaler.
Håltagningen är lite speciell eftersom vi borrar rakt i stålmaterial.

 

Borrning i stål

Bilden ovan visar hur man ibland får improvisera montering av utrustningen.
Noterbart är att det är ca. 40 meter högt och utsikten når långt ut över havet!

 

Diamantborr stålborrning

Det gäller att välja rätt diamantborr för att borra i stål. Rätt hjälpmedel hjälper till att forceringen går förhållandevis fort, även om stål är hårt!

I dessa hål monteras utrustning för att mäta rökgastemperatur m.m.

Håltagning stål

 

Håltagning armerad betong

Här borras hål för en ventil i en nygjuten ”propp” i specialarmerad betong.

 Betonghåltagning

Vi tackar Betonghåltagning i Göteborg AB och Metso Powers för uppdraget!