Demontering/betongsågning av trappa  A6 köpcentrum, Jönköping

Vi fick i uppdrag av PEAB byggservice att på ett lämpligt sätt ta bort en frihängande trappa i betong som skymde entrén till en butik i nedre plan.

 Demontering trappa betong

Trappans vikt är ca 5 200 kg och vi valde att såga den i 10 delar för att kunna hantera blocken på ett hyfsat enkelt sätt. Håltagningen utfördes nattetid för att inte störa kunder och personal i köpcentrumet.

Betonghåltagning trappa

Vår väggsåg är suveränt användarvänlig vid alla sorters monteringar. Med lite fantasi kan man montera sågen nästan överallt.

 Sågning i betongtrappa

 

Demontering betongtrappa

Vi valde att investera i en aluminiumbalk på 5 meter för att ännu lättare kunna hantera blocken.

Hantering betongblock

Efter att trappan sågats bort gjorde vi ett uttag i golvet där den nya, nedåtgående, trappan skulle börja.

Betonghåltagning trappa Jönköping

Här är resultatet som vi lämnat det, med formen på plats för gjutning.

 

Vi tackar PEAB för förtroendet!

Betongsågning, Nordstan, Göteborg

Under december hjälpte vi Betonghåltagning i Göteborg med ett roligt uppdrag.
I en f.d. kontorslokal hade man gjutit in ventilationskanaler i betong. Då dessa begränsade takhöjden skulle dessa tas bort. I en tidigare entreprenad hade man valt att bila ned dessa kanaler med rivningsrobot, denna lösning fungerade mindre bra pga. av oväsen och dammiga lokaler.

 Betongsågning

 

Rivningsarbete betong Göteborg

Storleken på betongkanalen var ca 1000 mm bred och 600 mm hög med två ingjutna spirorör på Ø 300 mm längs hela kanalen. Längd ca 25 meter.
Eftersom storleken på kanalen omöjliggjorde betongsågning i ett stycke fick vi dela den på längden, sågen monterades på undersidan. Sedan sågade vi slätt utmed taket och till sist kapning i lämpliga längder.

 Kapning av betong

 

Sågning i betong

 

Sågklinga för betong

En del av betongblocken kunde förankras ovanifrån och resterande fick plockas ned med hjälp av s.k. ALP-liftar.

 ALP lift sågning i betong

 

Tyst sågning i betong

 

Såga i betong utan att störa

Eftersom vi använder ljuddämpande sågklingor besväras varken omgivningen eller sågoperatören av det annars så skärande oljudet (> 125 dB). Ljuddämpande klingor reducerar ljudnivån med ca 35 dB.

 Ljuddämpande sågklingor

Efterhand lyftes blocken ned med hjälp av en kranbil modell större.

 Lyfta tunga betongblock

 

Lyftkran betongblock

Se nedan för lite allmänna bilder från objektet.

 Betongarbeten Göteborg

 

Betongsågning Göteborg

 

Betonghåltagning Göteborg

 

Rivning av betong Göteborg

 

Sågning av betong Göteborg

 

Betonghåltagning Göteborg

 

Såga i betongtak

 

Sågklinga betong

Foto: Janne Månsson, King Concrete AB ©

Stålborrning vid värmepanna, Värö Bruk, Varberg

En dag i april åkte vi till Varberg för att hjälpa Metso Powers med håltagning i bl.a en skorsten och div. rökgaskanaler.
Håltagningen är lite speciell eftersom vi borrar rakt i stålmaterial.

 

Borrning i stål

Bilden ovan visar hur man ibland får improvisera montering av utrustningen.
Noterbart är att det är ca. 40 meter högt och utsikten når långt ut över havet!

 

Diamantborr stålborrning

Det gäller att välja rätt diamantborr för att borra i stål. Rätt hjälpmedel hjälper till att forceringen går förhållandevis fort, även om stål är hårt!

I dessa hål monteras utrustning för att mäta rökgastemperatur m.m.

Håltagning stål

 

Håltagning armerad betong

Här borras hål för en ventil i en nygjuten ”propp” i specialarmerad betong.

 Betonghåltagning

Vi tackar Betonghåltagning i Göteborg AB och Metso Powers för uppdraget!

Håltagning för trappa, Science Park, Jönköping

Science Park är beläget mitt i Jönköping, där gamla lasarettet låg, fram tills dess nuvarande sjukhus Ryhov byggdes i slutet på 1980-talet. I dessa lokaler finns idag ca 100 företag med olika verksamhet. Lokalanpassningarna sker kontinuerligt efter behov.

Vi fick i uppdrag av PEAB Byggservice i Jönköping att såga ett hål för en spiraltrappa mellan plan 5-6. På plan 5 pågick verksamheten som vanligt och största möjliga hänsyn måste tagas till befintliga hyresgäster.

Vi valde att använda en sticksåg modell större, en Zohrrosåg från f.d. Ess-Borr. Nu distribueras denna av Husqvarna Construction Products. Detta är en såg som monteras på ett stativ och som sågar 240 mm i bredd och 1000 mm som djupast! Kedjan drivs av en hydraulpump och inmatningen sker manuellt. Ljudnivån är lägre än konventionella sågar och kylvattenåtgången är minimal.

Zohrrosågen monteras på ett egenkonstruerat, bef. borrstativ, som placeras i trapphålets centrum.

Håltagning betong i Jönköping

 

Håltagning betonggolv Jönköping

Valvtjockleken var 400 mm med en finsats om ca 120 mm. Hela hålet sågades i ett stycke och vikten var dryga 2 ton. Under sågmomentet vilade betongstycket på industristämp placerade på pl. 5. När detta var gjort delades överskiktet i fyra ”tårtbitar” som lyftes med vår egentillverkade, mobila, traversanordning.

 Lyfta betong efter håltagning

 

Bortforsling av utsågad betong

 

Lyfta bort betong

 

Bila betonggolv

En stegdämpning på ca 80 mm togs bort för att komma åt konstruktionsbetongen. Denna var ca 200 mm tjock och sågades i fyra delar med en K3600, ringsåg.

 

Betong och travers

De fyra bitarna lyftes på samma sätt med traversanordningen.

 

Hiss för transport av betongblock

Bitarna transporterades ned med hissen och nedan syns det färdiga hålet på ¯ 1920 mm!

 

Göra hål i betong
Fotografiet taget underifrån.

Håltagning betong
Fotografiet taget underifrån.

Betongsågning för H&M’s etablering i Vetlanda

I mitten på april 2007 fick vi i uppdrag av Br. Harbrecht Byggnads AB i Vetlanda att hjälpa till vid ombyggnationen av den f.d. ICA-affären, mitt i centrala Vetlanda. Under hösten 2007 kommer lokalanpassningen att vara färdig inför H&M’s inflyttning.

Den slitna lokalen på ca 450 + 150 kvm skulle förses med helt öppen planlösning, mellanväggar i siporex och tegel skulle rivas, en bärande betongvägg på ca 17 x 3,5 meter skulle sågas ned och nya kanaler för ventilation skulle sågas genom väggar och valv.

 

Väggsåg betong
Henke vid en väggsåg med drift av högfrekvent el.

 

Väggen var 25 cm tjock och ca 150 löpmeter avverkades.

 

Sågklinga betong
Sågklinga från Husqvarna, W1110, med dämpat stamblad.

 

Till all sågning använder vi sågklingor med ljuddämpade stamblad, dessa reducerar ljudnivån med mellan 10-15 dbA. Örat uppfattar en sänkning på 8-10 dbA som en halvering av bullret! En förutsättning för oss som användare att inte få tinitus och en bonus för vår omgivning att slippa plågsamma ljudnivåer.

 

Bortforsling av betong
En Bobcat 553 användes för att köra ut betongblocken till container och deponi.

 

Som vanligt vid ingrepp i bärande betongkonstruktioner är det viktigt att undvika översågning i hörnen, därför borras betongen bort med kärnborr.

 

Borrning i betong

Drivenheten Dr. Bender 3 kw monterad på HRA-gyro och ett Tyrrex borr från Tyrolit. Drivenheten har det högsta vridmomentet av alla i branschen förekommande 1-fas motorer, anpassade för håltagning. Ett kraftigt smide monterades på båda sidor av väggen för att ta över lasterna från ovan.

 

Rivningsrobot

En rivningsrobot, Brokk 90, användes för att bila bort betongtröskeln efter att väggen sågats ned. Vi vattnade under bilningsarbetet för att hålla arbetsplatsen tillgänglig för våra arbetskamrater. Skulle betongdamm ändå finnas i luften togs detta omhand av luftrenare från Pullman/ Ermator.

 

Slätsåga betong

Vi slätsågade för nya ventilationsschakt med vår väggsåg, Pentruder 6-12 HF, från Tractive i Borlänge. Denna såg har den bästa prestandan av alla sågar i denna storlek och drivs enbart med högfrekvent el.

 

Håltagning betonggolv
Färdigt resultat!

 

På taket sågades ventilationsschaktet med en golvsåg, modell Husqvarna med atomatisk drivning. Tur med vädret igen!

 

Håltagning ventilationsschakt

Vi vill passa på att tacka följande inblandade i entreprenaden:

Br. Harbrecht Byggnads AB
Atteviks i Jönköping
Husqvarna Construction Products
HILTI
Tyrolit
Cramo
Skagert Hyrmaskiner
Ing. f:a K-G Hagmyr
Levanto Diamond Tools
Vetlanda Åkeri
Harry Eklund AB
Jerneviken
Jitec Maskin

Sågning i betongvalv vid kraftverksdamm, Sjunnen, Vetlanda

Under maj månad 2007, utförde vi ett håltagningsarbete åt Br. Harbrecht Byggnads AB i Vetlanda. I det lilla samhället Sjunnen, strax utanför Vetlanda, har SAPA en aluminiumförädlingsanläggning som via en egen kraftstation förser verksamheten med energi från Emån.

Vårt uppdrag bestod denna gång att såga ett rektangulärt hål i dammens betongvalv. Detta hål skall användas när de nya dammluckorna skall monteras som ersättning för de gamla och ineffektiva luckorna som sitter på plats idag. Vi hade tur med vädret denna soliga majdag, vilket bilderna visar!

Betongborrning

Eftersom hållfastheten i konstruktionen skall påverkas minimalt så borrar vi hål i öppningens hörnen, allt för att inte försvaga valvet. Alternativet är att låta sågklingans snitt korsa varandra, s.k. översågning, vilket innebär att man kapar onödigt mycket av den ingjutna stålarmeringen.

Sågning i betong

Öppningen i valvet var 3600 x 800 mm. Tjockleken var 320 mm, vilket gör en vikt på ca.2,4 ton.

Säkring av betong

Frampå dagen kom en mobilkran som säkrade betongbiten och vi kunde såga de sista snitten.

Betong lyfts

Här lyfts biten upp och läggs på ”torra land”.

Betongen lyfts iland

 

Betongblocket lyfts

 

Betongblock för krossning

Betongen transporteras sedan iväg till krossning som sedan blir material till ex. vägfyllnad eller liknande.