King Concrete – experten på betonghåltagning!

Betong, tegel, berg eller asfalt stoppar inte oss på King Concrete! Vi har rätt utrustning och stor kompetens inom håltagning och rivning! Vi utför arbetet på ett noggrant, säkert, effektivt och prisvärt sätt! Ett bygge får inte stanna upp bara på grund av att en betongvägg måste forceras eller för att håltagning för dörrar och fönster måste genomföras i en byggnad. King Concrete är snabbt på plats och utför arbetet. Vi lämnar sedan alltid vår arbetsplats ren och städad! Om Du som kund uppskattar pålitlighet, noggrannhet och rent utförda uppdrag, då är vi rätt håltagningsentreprenör för Dig!

Läs gärna mer om våra referensjobb och kontakta oss så kommer vi fram till den bästa lösningen för ditt bygg- eller rivningsprojekt!

”Betongexperten som tar Dina idéer och visioner förbi och igenom det omöjliga!”

 

Ta en titt på vad vi kan göra för dig >>

Vi borrar, tar hål och sågar i betong - King Concrete

Betonghåltagning i Göteborg och Jönköping

King Concrete utgår både från Göteborg och Jönköping och kan därför erbjuda våra tjänster i och kring dessa städer. Här nedanför kan du läsa lite mer om vilka tjänster vi utför:

Håltagning i betong

Att ta hål i betong är tidskrävande och svårt om man inte har rätt verktyg och maskiner. King Concrete har den rätta utrustningen för borrning och kapning av betong.

-Betongsågning

När man byggt en betongkonstruktion behöver håltagning för bland annat VA-installation, ventilation, el, dörrar, trappor och fönster göras. Då är det extra viktigt att betongsågningen utförs med exakt precision. Vi utför väggsågning och golvsågning både med klinga och med hjälp av wiresågning (beroende på väggens tjocklek).

-Betongborrning

För allt som ska monteras i en betongkonstruktion måste först borrning ske. Att borra i tjock betong kräver kraftfulla borrmaskiner med diamantborrar. Vi kan borra hål upp till Ø1000 mm i oändligt tjock betong!

Rivning och demontering av betong

Vid renovering kan en betongkonstruktion behöva tas bort och rivas – ibland en hel fastighet! King Concrete utför rivning av betong på ett säkert, effektivt och prisvärt sätt. Vi forslar också bort allt rivningsmaterial och lämnar vår arbetsplats ren och snygg!

Slipning av betonggolv

Efter gjutning av betonggolv behöver en slipning genomföras för att jämna ut golvet. Vi har slipmaskiner för betonggolv och kan slipa ditt betonggolv som du önskar.

Wirekapning

Vi kapar de största betongkonstruktioner med wire där tjocklekar och storleken på yta är obegränsad. Vi kapar även stålkonstruktioner såsom valsar, axlar, motorer, generatorer, fartyg, tåg, stålrör/pelare m.m.

Asbestsanering

Vid renovering av gamla betongkonstruktioner kan man stöta på asbest. Vi utför asbestsanering av er fastighet.

Är du intresserad av våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för dig!